Cảm âm bài hát hay nhất dành cho sáo trúc. Cảm Âm nhạc buồn, cảm âm nhạc trẻ hay

Cảm âm Chiếc Áo Cô Đơn bản Chuẩn

300x250
Cảm âm sáo trúc bài Chiếc áo cô đơn- phạm trưởng
 Mi mi fa re là là re fa mi
Sol sol la mi mi mi fa do re
Re re re sol sol re re sol la
La mi la la la sib sib mi mi
Mi mi fa re là là re fa mi
Sol sol mi mi mi mi fa mi re
Re re re sol sol re sol sol la
La sib la mi la sol la re' re'

Re' la re' fa', fa' la la fa' mí
Mí do' do' fa' , fa' fa' sol do' sol' la'
Re' re' re' sol', sol do' do' do' fa'
La fa' mí mí, sol' mí mí sol' la'
Re' la re fa', fa' fa' la fa' mi
Mí do' do' fa' , fa' fa' sol' do'sol' la'
Re' re' re' sol' , sol' do' do' sol' fa'
Mí re' mí la' , sol' sol' mí do' re'
Cảm âm chiếc áo cô đơn
Cảm âm sáo trúc Chiếc áo cô đơn

Lời bài hát Chiếc áo cô đơn :
Ai cũng muốn được một người yêu dễ thương .
Ai cũng muốn được một người yêu thật hiền .
Còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ .
Miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời .
Tôi cũng có được một người yêu dễ thương .
Nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu .
Vì người đổi thay , xem tình như chiếc áo .
Áo cũ đi rồi em vội vàng em thay .
Em mặc áo mới chắc giờ này rất vui .
Mong người đừng wên những chiếc áo ngày xưa ấy .
Dù là phải thay nhưng người đừng bỏ đi .
Để áo cô đơn , hao mòn vì năm tháng .
Yêu là như thế , thế mới là biết yêu .
Yêu mà chẳng đau , yêu như thế chẳng phải yêu .
Giờ thì hiểu ra , yêu là phải thứ tha .
Như là chiếc áo em thay rồi mặc lại .
0 Nhận xét