Cảm âm bài hát hay nhất dành cho sáo trúc. Cảm Âm nhạc buồn, cảm âm nhạc trẻ hay

Cảm Âm "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Anh bản Chuẩn" (Nhạc Hoa)

300x250

Cảm âm sáo trúc bài ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG ANH
Nhạc Hoa


Cam am anh trang noi ho long anh

D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S F R L l-S
D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S R M S-L-F

Đk:

D2 si-L S F D2-L-M
R M R M R D-L
D2 si-L S F D2-L-M
R M F F F S-L-S
D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S F R L l-S

D F L D2 F f-M L D2
D2 (R2) M2 F2 M2 (R2) r2-D2
s-L S F F F, s-L S F F F
S L S R M S-L-F

0 Nhận xét