Cảm âm bài hát hay nhất dành cho sáo trúc. Cảm Âm nhạc buồn, cảm âm nhạc trẻ hay

Cảm âm "Áo Mới Cà Mau" bản Chuẩn - Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ VN

300x250
CẢM ÂM ÁO MỚI CÀ MAU
Sáng tác: Thanh Sơn
(Chachacha)

(R2) F2 L R2 M2 m2-F2, f2-M2 m2-L2 R2 (R2) D2 L S-F-S 
Nghe [Dm] nói Cà Mau xa [Bb] lắm, [Am] ở cuối [Dm] cùng bản đồ Việt [Gm] Nam
m-R S m-R S s-L D2, si-L R2 M2 (R2) D2 (R2) si-L
Ngại [Gm] chi đường xa không [Am] tới, về để [C] nói với nhau mấy [F] lời
(R2) F2 L R2 M2 m2-F2, f2-M2 m2-L2 R2 (R2) D2 L S-F-S 
Xuôi [Dm] mái chèo sông ông [Bb] Đốc, [Am] đêm trắng [Dm] kịp tới chợ Cà [Gm] Mau
m-R S m-R S s-L D2, si-L R2 M2 L2 S2 F2 R2 
Xuồng [Gm] ghe ngày đêm không [Am] ngớt, người Cà [C] Mau dễ thương vô [Dm] cùng.

R2 F2 L2 S2 F2 S2, S2 S2 S2 L2 S2 F2 R2
[Am] Về Cái Nước, Đầm [G] Dơi, nghe [Gm] ai ru câu ơi [Dm] hời
Si Si L R2 Si L S, R R F S, L R2 Si L-S-L 
Thương [G] em đừng để duyên lỡ [Gm] thời
Tội nghiệp [G] ghê nghe sắt se tim [Gm] tôi
s-L S-L R2 M2, R2-S2 M2 (R2) D2 (R2) si-L
[Dm] Chừng nào về Năm [Am] Căn, nhớ [C] nhau qua lại cũng [F] gần
s-L F L R2 M2, M2 M2 l-Si2-L Si2 si-L S F R2
[Dm] Một lần về U [C] Minh, nghe muỗi [Gm] kêu nhớ [Am] rừng Cà [Dm] Mau.

Mai [Dm] mốt Cà Mau em [Bb] lớn, [Am] tuy út [Dm] mà "sửa soạn" đẹp [Gm] hơn
Cà [Gm] Mau đường đi không [Am] khó, mà chỉ [C] khó qua sông vắng [F] đò
Em [Dm] đứng mình ên một [Bb] hướng, [Am] duyên dáng [Dm] mời khách lạ ngàn [Gm] phương
Cà [Gm] Mau mặc thêm áo [Am] mới, về Cà [C] Mau là thấy thương em [Dm] rồi.
Cam am Ao Moi Ca Mau

KÝ HIỆU TRONG CẢM ÂM
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
- luyến
--- chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

0 Nhận xét