Cảm âm bài hát hay nhất dành cho sáo trúc. Cảm Âm nhạc buồn, cảm âm nhạc trẻ hay

Cảm Âm bài "Ghen" - Khắc Hưng, ERIK, MIN

300x250

Cảm âm sáo trúc bài hát "Ghen" Khắc Hưng, Erik, Min bản chuẩn.

Cảm Âm Sáo Trúc Ghen - ERIK, MIN, Khắc Hưng

Cảm âm Ghen

Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy 
Sol fa la , sol fa sol sol la la 
Không một tin nhắn từ tối qua 
Fa rê fa sol rê fa sol fa 
Không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức 
Sol fa la , sol fa sol sol la la 
Hay đang ở một nơi rất xa
 Fa fa rê rê fa sol sol fa
(Ooh ooh ooh) 
La ĐÔ RÊ FA RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ 
Có lẽ em đang vui bên người khác, trong một vòng tay ấm áp 
RÊ RÊ ĐÔ ĐÔ la sol fa la, sol fa fa sol la la 
(Ooh ooh ooh) 
La ĐÔ RÊ FA RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ
 Có lẽ anh đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bùng cháy lên 
RÊ RÊ ĐÔ ĐÔ la sol fa la, sol la ĐÔ RÊ ĐÔ FA SOL-FA RÊ 

Chorus: 
Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà 
ĐÔ RÊ FA , FA FA FA FA RÊ 
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà 
ĐÔ RÊ FA , FA FA FA FA RÊ 
Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà 
ĐÔ RÊ FA , FA FA FA FA RÊ 
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em 
ĐÔ RÊ FA , SOL-LA FA FA, LA FA FA 
ghen ghen ghen ghen mà 
FA FA FA FA RÊ 
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà 
ĐÔ RÊ FA , FA FA FA FA RÊ
 Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà 
ĐÔ RÊ FA , FA FA FA FA RÊ 
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em 
ĐÔ RÊ FA , SOL-LA FA FA, LA FA FA

Vì anh quá yêu em, chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh 
ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ,ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ ,RÊ LA SOL SOL FA SOL
 ( FA SOL FA SOL FA RÊ )
 ( Đoạn trong ngoặc là phần ngân ) 
Làm sao để cho em hiểu được trái tim anh, cứ phát điên vì em mà thôi 
ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ,ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ , ĐÔ RÊ sol fa sol fa la 
Và em cũng yêu anh, chỉ muốn đến bên anh để xóa tan bao nhiêu buồn lo 
ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ,ĐÔ RÊ FA RÊ RÊ, RÊ LA SOL SOL FA SOL 
( FA SOL FA SOL FA RÊ )
 ( Đoạn trong ngoặc là phần ngân ) 
‘Cause I just wanna make you my babe! 
RÊ LA LA LA LA LA , LA DO3 RÊ3 
0 Nhận xét